Prof. Dr. Hakan Yüceyar

1961 Yılında Aydın’da doğan Münip Hakan Yüceyar, ilkokulu Isparta Ülkü İlkokulunda, ortaokulunu birincilik ile mezun olduğu Isparta Merkez Ortaokulunda okumuştur. Lise eğitimine İzmir’de devam eden Yüceyar, İzmir Atatürk Lisesi’nden yine birincilik ile mezun olmuştur. Lisans eğitimini yine İzmir’de, Ege Üniversitesi’nde Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 1978 – 1984 yılları arasında üniversite eğitimin süresince Tübitak’tan karşılıksız burs almıştır. Mezun olduktan sonra, 1984-1986 yılları arasında zorunlu hizmetini Konya Kulu Yaraşlı Sağlık Ocağı’nda yerine getirmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında İç Hastalıkları Uzmanlığı yapmış, yine aynı bölümde 1992-1995 yılları arasında Gastroenteroloji Uzmanlığı yapmıştır. 1995 Aralık – 1996 Temmuz yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçentliğe başlamış; 1996 yılında, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. AD. Gastroenteroloji BD. Yardımcı Doçentlik yapmıştır. 19996 Aralık ayında Doçent ve 2001 yılında da Profesör ünvanını alan Yüceyar meslek hayatına Özel Gazi Hastanesi’nde başarılı bir şekilde devam etmektedir.

1-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.F.Saygılı Hamulu, Dr.H.Yüceyar, Dr.G.Ergezer, Dr.E.Doğru: Gebelikte glikozüri insidensi üzerine bir çalışma. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.

2-Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Prof.Dr.M.Tüzün, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamuslu: Anti insülin antikoru ve insülin reseptör pozitifliği ile giden tip I diabetes mellitus vakası. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.

3-Karaca M, Büyükkeçeci F, Soydan S, Yüceyar H: Kronik myelositer lösemi seyrinde eklemi tutan granülositer sarkom ve intraartiküler C-ARA tedavisi. 21.Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1.Ulusal Kemoterapi Kongresi 1989.

4-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamulu, Dr.G.Ergezer: Tip Ive II Diabetik hastalarda kardiak otonomik nöropati ile ekokardiyografik bulgular arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989.

5-Yüceyar H, Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M, Özmen B, Humuslu F, Ergezer G: Normal menstruasyon gören kadınlarda tiroid hormon parametrelerinin değerlendirilmesi. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991.

6-Uzm.Dr.H.Yüceyar, Prof Dr.M.Tüzün, Prof Dr.T.Kabalak, Prof Dr.C.Yılmaz: NIDDM li hastalarda glipizid etkisinin glukoz clamp yöntemleri ile araştırılması. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991.

7-Yüceyar H, Ersöz G, Çoker A, Bor S, İlter T, Alkanat M: Mide kanseri olgularının klinik özelliklerinin degerlendirilmesi (10 yıllık retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

8-Yönetçi N, Bor S, Özütemiz O, Yüceyar H, Ersöz G, Tekeşin O, İlter T: Pinaverium bromid, Trimebutine maleate ve Sisaprid’in açlık safra kesesi boşalımına etkileri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

9-Yönetçi N, Tekeşin O, Yüceyar H, Osmanoğlu N, Çavuşoğlu H: Duktus sistikus çapı ile duktus koledokus çapı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

10-Yönetçi N, Ersöz G, Yüceyar H, Tekeşin O, Musoğlu A, Çavuşoğlu H: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi sonrası pankreatik enzimler ve karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

11-Yüceyar H, Korkut M, Çoker A, Bor S, İlter T, Osmanoğlu H, Duman Y: Kolorektal karsinomalı olgularda Tc-90 M ile işaretli anti-CEA monoklonal antikoru ile immunsintigrafinin değeri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

12-Yüceyar H, Kokuludağ A, Bor S, Kabkçı T, İlter T, Sebik F: İnflamatuvar barsak hastalığında gıda alerjisinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

13-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Kardioözefageal sfinkter basıncının saptanmasında iki ayrı motilite kateterinin karşılaştırılması. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

14-Serhat BOR, Aytaç TOYGAR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Önder AKYÜREKLİ, Yücel BATUR: Sirozlu olgularda yüksek serebral fonksiyonlar. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

15-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Ahmet MUSOĞLU, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Akalazyalı olgularda sıvı test yemeğinin elektrogastrografiye (EGG) etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

16-M.Ali KORKUT, Necla OSMANOĞLU, Hakan ÇEVİKEL, Hakan YÜCEYAR, Yavuz UÇAR, Halit OSMANOĞLU: Massif alt gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşımımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

17-Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Sibel ÖZGEN, İlkay ŞİMŞEK, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı olgularında krioglobulin sıklığı. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

18-Serhat BOR, İmre ERDEM, Tahir ÖZGÜDER, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Karaciğer sirozuna bağlı asitlerde spontan asit sıvısı enfeksiyonu. . 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

19-Serhat BOR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Gül YÜCE, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Postmortem karaciğer biyopsisi:80 olgunun değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

20-Yüceyar H, Bor S, Özütemiz Ö, İşler M, İlter M: Karaciğer sirozu olgusunda konjestif gastropatinin değerlendirilmesi (Retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

21-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, M.Tunçyürek, Y.Batur: Sıçanlarda trinitrobenzosülfonik asit (TNB) ile geliştirilen deneysel kolit modelinde balık yağı lavmanlarının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

22- H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda geliştirilen asetik asit kolitinde balık yağı lavmanı.
11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

23-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda etanol ile oluşturulan kolon hasarına balık yağı lavmanının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

24-S.Bor, S.Özgen, H.Yüceyar, G.Ersöz, G.Keser, H.Çavuşoğlu: Elektrogastrografi (EGG) ile sonuçlarımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

25-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Y.Batur: Antral gastrit mide ve duodenum ülserli olguların mide sularında araşidonik asit lipoksijenaz metabolitlerinin klinik önemi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

26-Ahmet AYDIN, Hakan YÜCEYAR, Mustafa KAYALIOĞLU, Murat ARGÜN, Yücel BATUR, Kamil KUMANLIOĞLU: Sirozlu hastalarda katı gıdaların mide boşalımının sintigrafik olarak incelenmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

27-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, Y.Batur: Balık yağı ve mısır yağından zengin diyetin sıçanlarda geliştirilen deneysel kolitte koruyucu rolu. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994.

28-U.S.Akarca, A.Ö.Özütemiz, H.Yüceyar, Y.Batur, F.Yılmaz, G,Yüce, F.Kurulay, F.Kutay: Balık yağı ile beslenen sıçanlarda asetaminofenin karaciğer toksisitesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996.

29-M.Yılmaz, Ö.Özütemiz, U.Akarca, A.Aydın, N.Yönetçi, G.Ersöz, S.Bor, S.Ertem, H.Yüceyar, Ö.Topalak, F.Günşar, N.Osmanoğlu, A.Musoğlu, O.Tekeşin, T.İlter, Y.Batur, H.Çavuşoğlu: Rijid proktosigmoidoskopi sonuçlarımız: 5389 olgunun irdelenmesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996.

30-M.Saruç, B.Özbakkaloğlu, A.Sivrel, Ö.Tünger, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Akut rubeola hepatiti. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.

31-M.Saruç, B.Özgür, G.Göksel, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, O.Tekeşin, H.Yüceyar: Polikistik karaciğer hastalıklı olgularımızın değerlendirilmesi. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.

32-İ.Yorulmaz, Y.Aker, A.Sakarya, H.Uncu, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Kalsifik dejenerasyon gösteren büyük karaciğer hemanjiomu. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997.

33-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, H.Yüceyar: Üst gastrointestinal sistem endoskopi premedikasyonunda midazolam. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

34-Ş.Arslan, M.Saruç, E.Özdemir, Ş.Yüksel, G.Göksel, B.Özgür, A.Memiş, H.Yüceyar: Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

35-M.Saruç, İ.Yorulmaz, B.Özgür, Ş.Arslan, G.Göksel, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Karaciğer hemanjiomu olgularımızda magnetik rezonansın yeri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

36-G.Göksel, M.Saruç, P.Turkdoğan, A.R.Kandiloğlu, A.İşisay, B.Özgür, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori tanısında üreaz testi ile histolojik yöntemin karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

37-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, İ.Yorulmaz, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Peritoneal karsinomatozis olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

38- G.Göksel, M.Saruç, B.Özgür, Ş.Arslan, İ.Tuzcuoğlu, İ.Yorulmaz, H.Yüceyar: Nonülser dispepsili hastalarımızın değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

39- B.Özgür, M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, A.İşisay, A.R.Kandiloğlu, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunda lanzaprozol veya omeprazol içeren üçlü tedavi protokollerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997.

40-M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, T.Pırıldar, T.Alıcı, H.yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon başarısında sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyin etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.

41-H.Yüceyar, Ş.Arslan, M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, N.Ertilav, A.Z.Şengil: Helikobakter pilori infeksiyonu ve koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.

42-T.Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.

43-T.Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998.

44-H.Yüceyar, M.Saruç, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, İ.Çoker, A.Çoker, M.Alkanat, Y.Batur: Asetik asit ve etanol ile oluşturulmuş deneysel kolit modellerinde balık yağı lavmanın etkisi.
Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

45-G.Göksel, H.Yüceyar, M.Saruç, T.Pırıldar, Ş.Arslan, N.Işık, B.Özbakkaloğlu, A.Z.Şengil, Z.İ.Çetinkaya, P.Türkdoğan: Helikobakter pilorinin aile içi eradikasyonu gerekli midir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

46-H.Yüceyar, A.Kokuludağ, G.Göksel, E.Terzioğlu, M.Saruç, T.Pırıldar, A.Z.Şengil, A.İşisağ: Helikobakter piloriye bağlı düodenal ülser ve kronik antral gastritte sistemik sellüler immün yanıt. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

47- G.Göksel, M.Saruç, T. Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, T.Alıcı, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde ranitidin bizmut sitratlı ve lansaprozollü protokollerin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

48- H.Yüceyar, G.Göksel, M.Saruç, T.Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, S.Ayhan, A.Z.Şengil: Eradikasyon tedavisi sonrası helikobakter pilorinin intragastrik dağılımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

49- T. Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

50- T. Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

51-Ş.Yüksel, M.Saruç, İ.Tuzcuoğlu, Ş.Arslan, N.Işık, T.Pırıldar, G.Göksel, H.Yüceyar: Glikojen depo hastalığına bağlı karaciğer sirozu olgusu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998

52-M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu, M.Saruç, H.Yüceyar: Endoskopik biopsilerde hollande fiksatifinin rutin, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyanma özelliklerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

53-M.Saruç, G.Göksel, G.Göktan, M.Can, M.A.Demir, S.Ayhan, H.Yüceyar: Crohn hastalığında cerrahi sonrası nüks problemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

54- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, G.Göktan, S.Ayhan, T.Alıcı, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Nadir bir hepatosellüler karsinoma uzak metastazı: olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

55- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, G.Göktan, İ.Yorulmaz, T.Alıcı, A.Sakarya, H.Yüceyar: Mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

56- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitlerde serum transaminaz düzeyleriyle histopatolojik aktivitenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

57- M.Saruç, G.Göksel, M.Can, C.Göktan, H.Yüceyar: Kronik konstipasyon sağaltımında kolşisin. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

58- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Geçirilmiş kanama öyküsü olan peptik ülserli olgularda düzensiz anti-ülser ilaç kullanımı koruyucu bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

59- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, M.A.Demir, H.Yüceyar: Non-ülser dispepsili olguların hangi subgrubunda helikobakter pilori eradikasyonu gereklidir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

60- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, B.Özbakkaloğlu, H.Yüceyar: H.Pilori eradikasyonunda suş farklılığı başarıyı etkileyen bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999
61- M.Saruç, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Alendronat monosodyum trihidrat ülserojenik bir ilaç mı? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

62- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, O.Tekeşin, G.Göksel, H.Yüceyar: İki akut pankreatit olgusu,iki nadir etyoloji. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

63- M.Saruç, G.Göksel, İ.Yorulmaz, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer etyolojisinde alkol dışı nedenler. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

64- M.Saruç, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, C.Göktan, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Asemptomatik rastlantısal safra kesesi taşı saptanan olgulardaki risk faktörleri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999

65-M.Saruç, M.A.Demir, N.Küçükmetin, F.Güçlü, S.Özkaya, A.R.Kandiloğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Helikobakter pilori enfeksiyonunda PCR ile CagA varlığının değerlendirilmesinin klinik ve histolojik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

66- M.Saruç, M.A.Demir, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Ayhan, S.Özkaya, H.Yüceyar: Helikobakter pyloriye bağlı gastroduodenal patolojilerle ve klinik sonuçlarıyla beslenmenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

67- M.A.Demir, N.Neşe, M.Saruç, H.Yüceyar, S.Ayhan: İncisura angularis biopsisinin dispepsili olgulardaki önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

68- M.Saruç, F.Güçlü, S.Özkaya, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Forrest II ülserlerde perendoskopik injeksiyon tedavisi ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

69- M.Saruç, M.Can, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Özkaya, C.Göktan, H.Yüceyar: Peptik ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarında somatostatin infüzyonunun hemodinamik etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

70- M.Saruç, M.Can, S.Tarhan, N.Küçükmetin, S.Özkaya, H.Yüceyar: Abdominal anjina tanısında invaziv olmak yada olmamak; olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

71- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Ülseratif kolitte osteonekroz steroid yan etkisi mi, extraintestinal tutulum mu? Olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

72-M.Saruç, S.Tarhan, A.Sakarya, H.Aydede, M.Can, Y.Erhan, G.Ersöz, H.Yüceyar: Koledokolitiazis tanısında ERCP ve MRCP sonuçlarımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

73- M.Saruç, M.Can, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Karaciğer hemangiomlarının periodik USG ile izleminin klinik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

74-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Küçükmetin, M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu: Anti HBe pozitif kronik hepatit B tedavisinde Thymosin α1 ve İnterferon α 2b kombinasyonu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

75- M.Saruç, H.Aydede, M.Can, S.Ayhan, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Peritoneal sarkoidozis; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000

76-S.Tarhan, M.Can, C.Göktan, M.Saruç, G.Yılmaz, H.Yüceyar: Submukozal sigmoid kolon lipomu. 17. Turk Radyoloji Konseyi,2000

77-M.Saruç, N.Türkel, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitli olgularda Cag A pozitif helikobakter pylori prevalansı. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001

78- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, M.A.Demir, S.Ayhan, M.Can: Akut intermitant porfiriye bağlı karaciğer yetmezliği ve akut pankreatit. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001

79-M.Saruç, N.Türkel, B.Özgür, M.Can, E.Özdemir, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer ve koroner kalp hastalığı ilişkisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001

80-N.Türkel, M.Saruç, R.Killi, H.Yüceyar: Behçet hastalığına bağlı safra kesesi perforasyonu ve perkütanöz drenaj ile tedavisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001

81-M.Saruç, P.Bayrak, N.Türkel, E.Sevinç, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: ‘Subjektive global assessment of nutritional status’ yönteminin gastroenteroloji kliniğinde kullanımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

82-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, M.Can: Postmenapozal kadınlarda nonalkolik yağlı karaciğer gelişimi ile insülin direnci, obesite, bel-kalça oranı ve DHEA(Dehidroepiandrosteron) nun ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

83- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kronik hepatit B ye bağlı kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

84- M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, S.Ayhan, M.Demir: Thymosin-interferon kombinasyonu ve interferon monoterapisinin AntiHBe pozitif kronik viral hepatitli olgulardaki uzun süreli sonuçlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

85-M.Saruç, Y.Erhan, H.Aydede, N.Türkel, S.Ayhan, A.Sakarya, M.Can, H.Yüceyar: Erken mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

86- M.Saruç, N.Türkel, M.Çabuk, S.Ayhan, H.Yüceyar: Multiple lenfomatöz polipozis olgusu; Mantle hücreli lenfoma. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

87- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, A.Sakarya, S.Ayhan, M.Can, H.Aydede: Sekonder duodenum neoplazileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

88-N.Türkel, Ö.Aydemir, M.Saruç, N.Karacan, H.Yüceyar: İrritabl barsak sendromunda yaşam kalitesi ve kişilik özellikleri ön çalışmaları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

89- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kolorektal kanser yönünden orta derecede riskli asemptomatik olguların kolonoskopi sonuçları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

90- M.Saruç, N.Türkel, N.Ünal, H.Mercül, H.Yüceyar: Otoerotik dijital stimülasyona bağlı rektal ülser. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

91- M.Saruç, H.Aydede, Y.Erhan, A.Sakarya, N.Türkel, H.Yüceyar: Peroperatif kolonoskopi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001

92- N.Türkel, M.Saruç, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Gastroözefajial reflü hastal

prof-dr-hakan-yuceyar

Hastaları Ne Düşünüyor?

Hasta ve Hasta Yakınlarının Prof. Dr. Hakan Yüceyar Hakkındaki Görüşleri

Sayın Hocama ne kadar saygı ve sevgi göstersem azdır, hakkını ve emeğini maddi olarak ödeyemem, bilgisiyle ve hastalarına yakınlığı ve sahipliği başka bir hekimle kıyaslanamaz,Her Hekimin Hakan Hocam gibi olmasını isterim. Şahsına minnettarım. Cenabı Allahtan Sağlıklı ve Mutlu günlerin onun olmasını temenni eder, uzun ömürler diler saygılarımı sunarım.

Fehmi Başak, Hasta

Günlerce durdurulamayan ve teşhisi bir türlü konulamayan ishalime teşhis koyan ve her doktorun farkedemediği çölyak hastalığını tespit eden,her anlamda mükemmel bir insan ve dürüst bir şahsiyet olan Hakan hocamıza sabır ve gayretlerinden dolayı şahsım ve eşim adına minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Duygu, Hasta

Sayın çok değerli Hakan Hocam her yönüyle mükemmel bir hekim, mükemmel bir insandır.Mustafa Kemal Atatürk diyor ki beni Türk Hekimlerine emanet ediniz, bizleri de Hakan Hocam’a emanet ediniz. Bütün Hekimlerin onun gibi olmasını arzu ediyorum. Her yönüyle örnek bir hekim, insandır. Benim hiç bir karşılık beklemeksizin hayatımın uzamasına vesile oldu. Hakan Hocam varken herhangi bir doktor araştırmaksızın gönül rahatlığıyla kendinizi ona emanet edebilirsiniz. Dileğim Allah’ın ona uzun sağlıklı bir ömür vermesidir. Onun sağlığı ve varlığı Türk milleti için büyük bir şanstır.

Fehmi Başak, Hasta

Hekim olarak bilgi donanımının yüksek olduğu her haliyle belli oluyor. Tanı, teşhis ve tedavide çok başarılı bir doktor. CBÜ Hastanesinde çalışıyor olması Manisalılar için bir mükafattır.

Cengiz Tolgay, Hasta
İletişim Bilgileri
prof-dr-hakan-yuceyar
Prof. Dr. Hakan Yüceyar

1961 Yılında Aydın’da doğan Münip Hakan Yüceyar, ilkokulu Isparta Ülkü İlkokulunda, ortaokulunu birincilik ile mezun olduğu Isparta Merkez Ortaokulunda okumuştur. Lise eğitimine İzmir’de devam eden Yüceyar, İzmir Atatürk Lisesi’nden yine birincilik ile mezun olmuştur.