Katıldığı Toplantı ve Etkinlikler

Japonya:

  • Japonya Fukuoka kentinde  BİT’s 2nd. Annual  World Congressof Digestive Disease toplantısına katıldım.
  • Türkiye ‘de Celal Bayar Üniversitesinde 2012-2017 yılları arasında Lökosit Aferez yöntemi ile Tedavi ettiğimiz Ülseratif kolit ve Crohn olgularının geriye dönük değerlendirme sonuçlarını kongrede sundum.
  • Japonya ‘da yaygın olarak kullanılan Lökosit aferez yöntemi İnflamatuvar Barsak Hastalıkları olan Üleratif kolit ve Crohn hastalığının tedavisinde önemli ve güvenilir bir yöntem olarak yer alıyor.
  • Lökosit Aferez yöntemine Avrupa ve Kuzey Amerika ülklerinde ilginin giderek arttığı izleniyor. İsveç ve İtalya sonuçları yayınlanmış durumda.
  • Türkiye’de bu yöntemi en yoğun uygulayan merkez olarak Celal Bayar Üniversitesi lökosit Aferez sonuçları sunumunda tartışıldı. 34. Ulusal Gastroenteroloji Antalya kongresindeki sunumundan sonra bu toplantıda sonuçları bildirme olanağı bulabildim.
  • Oldukça pahalı olan aferez tedavisinin Türkiye’de SGK geri ödenmesi ile karşılandığı biliniyor.
  • Bu yöntem ile tedavi gören hastaların mevcut ilaç tedavilerini kesmeksizin sürüdürülmesi yanı sıra tedaviye olan gereksinimlerin azaldığı,tedavi etkinliklerinin arttığı, hastalıkların bir sonraki ataklarının şiddetlerinin azaldığı gibi önemli sonuçlar elde edilmiş durumda.
  • Doğurganlık çağındaki kadın ve erkekleri etkileyerek yaşam kalitelerini son derece bozan, cerrahi girişimlere zaman zaman gerek duyulan İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında (Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığında ) ilaç tedavileri dışında önemli bir tedavi seçeneği olması potansiyeli taşıyan Lökosit Aferez yönteminin Türkiye ‘de başarı ile uygulanabilmesi ve hastaların ilaç ve cerrahi gereksinimlerinin azaltılabilmesi açısından  son derece yararlı olan bu kongre katılımlarının olgularımız açısından da değerlendirilebilmesini Türk Gastroenteroloji camiasından da dilerim.

34. Gastroenteroloji Haftası:

34. Gastroenteroloji haftasında konuşma. ‎Konumuz “ İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Aferez deneyimlerimiz”.2012-2017 yılları arasında 42 hastamızın sonuçlarını bildirdik. Toplam 616 seans uygulandı .Türkiye ‘de en yoğun uygulama merkezi olarak Ülaeratif Kolit olgularında %83 klinik iyileşme belirlendi İki yıllık izlemde %65 kalıcı yanıt elde edildi. antalya ‘da sonuçlarımız sunuldu. crohn hastalarımızda % 78 klinik iyileşme belirlendi. Potansiyel bir tedavi seçeneği olarak değerlendirildi. Şimdi sonuçlarımızı Japonya ‘da Fokuoka‘da sunacağız. Sevgiler.

İletişim Bilgileri
prof-dr-hakan-yuceyar
Prof. Dr. Hakan Yüceyar

1961 Yılında Aydın’da doğan Münip Hakan Yüceyar, ilkokulu Isparta Ülkü İlkokulunda, ortaokulunu birincilik ile mezun olduğu Isparta Merkez Ortaokulunda okumuştur. Lise eğitimine İzmir’de devam eden Yüceyar, İzmir Atatürk Lisesi’nden yine birincilik ile mezun olmuştur.