Alt Sindirim Sistemi Kanamaları

2019-09-17T11:23:23+03:00

Treitz ligament’i seviyesinin altından olan kanamalardır. Alt GİS kanamalarının % 85’i kolondan, % 10’u Üst GİS’den, % 5’i ince barsaklardan kaynaklanır. Sıklık 20-27/100.000’dir ve yaşla artar. Mortalite % 4-10‘tür. Klinik Özellikleri Hastalar genellikle rektumda