Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım

2019-09-17T11:23:38+03:00

Tanım Periton tek sıralı mezotelden oluşan, iki tabakalı, ince, transparan, seröz zarlardan oluşur. 2 adet peritoneal zar mevcuttur. Bunlar paryetal periton ve visseral periton olarak adlandırılır. Paryetal ve visseral tabakalar arasında az miktarda sıvı bulunur

Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım2019-09-17T11:23:38+03:00

Yutma Güçlüğü (Disfaji) Olan Olguya Yaklaşım

2019-09-17T11:23:44+03:00

Disfaji kelime anlamı olarak yutma güçlüğü olarak tanımlayabiliriz. Kısaca yutma üzerinde düşünelim. Yaşamımızın her anında düşünmeden nefes alıyoruz. Nefes lırken hangi fonksiyonların devrede olduğunu ve n denli karmaşık bir olaylar zincirinin son derece düzenli

Yutma Güçlüğü (Disfaji) Olan Olguya Yaklaşım2019-09-17T11:23:44+03:00

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Yeni Bir Tedavi: Lökositaferezis

2019-09-17T11:24:30+03:00

İnflamatuvar Barsak Hastalığı adı altında toplanan iki hastalık bulunmaktadır. Bunlardan birisi Crohn Hastalığı diğeri ise ülseratif kolit hastalığıdır. Her iki hastalıkta genetik yatkınlığı olan bireylerde nedeninin bilemediğimiz, tetiği çeken faktörü belirleyemediğimiz immun (bağışıklık) sistemini

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Yeni Bir Tedavi: Lökositaferezis2019-09-17T11:24:30+03:00