Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları

2019-09-17T11:15:05+03:00

SORU-1-: Safra kesesinin fonksiyonu nedir? Safranın yapıldığı bir organ mıdır? Safra kesesi bir depo mudur? Yanıt-1-: Safra karaciğerde yapılan ve safra yollarına gönderilen vucudumuzun içinde safra asitlerini bulunduran sindirime önemli katkısa bulunan bir salgısıdır. Bu salgı zaman zaman oniki parmak barsağına akar.

Safra Kesesi ve Yolları Hastalıkları2019-09-17T11:15:05+03:00

Spastik Kolit – İrritabl Barsak Sendromu (Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları)

2019-09-17T11:19:43+03:00

Başlık olarak oldukça karmaşık ve uzun bir başlık kullandığımı görüyorum. Bu hastalık isimlerinin kısaca açıklamasını yapalım. Spastik kolit söylenerek kastedilmek istenen daha çok kalın barsak rahatsızlığı anlatılmak için yaygın kullanılan bir tanımlamadır. Bu halk

Spastik Kolit – İrritabl Barsak Sendromu (Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları)2019-09-17T11:19:43+03:00

Periampuller Tümörlerde Batın Tomografisi, Dinamik Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografinin Rolü

2019-09-17T11:19:48+03:00

Periampuller Tümörlerde Batın Tomografisi, Dinamik Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografinin Rolü2019-09-17T11:19:48+03:00

Helikobakter Pilori İle İlgili Bilmek İstediklerimiz

2019-09-17T11:19:57+03:00

Soru-1-: Helikobakter pilori mikrobu normalde insan midesinde bulunur mu? Yanıt-1-: Normalde bulunmaz. Doğuştan çocuk yaşadığı ortamdan alır. Yıllarca midede yer alır. Sonradan hastalık yapar. Temizlik ile yakın ilişkilidir. Soru-2-: Anne veya baba çocuğuna Helikobakter

Helikobakter Pilori İle İlgili Bilmek İstediklerimiz2019-09-17T11:19:57+03:00

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (İbh-Ülseratif Kolit,Crohn Hastalığı) Konusunda Bilmek İstediklerimiz

2019-09-17T11:20:06+03:00

Soru-1-:  Ülseratif kolit )ÜK ) veya Crohn Hastalığı (CH)  genetik  hastalık ise hastanın anne  veya babasında  da hastalık olması gerekmez mi? Yanır-1-: Her iki hastalık içinde genetik geçiş halk arasında bilinen klasik genetik hastalıklar

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (İbh-Ülseratif Kolit,Crohn Hastalığı) Konusunda Bilmek İstediklerimiz2019-09-17T11:20:06+03:00

Hepatit İle İlgili Bilmek İstediklerimiz

2019-09-17T11:20:55+03:00

SORU-1-: Hepatit A aşısı tutup tumadığını nasıl analayabiliriz? Yanıt-1-: Anti-HAV İgG testinini kanda bakılması gereklidir. Pozitif çıkarsa aşı koruyucudur. Negatif çıkarsa tekrar yapılması gerekir. Soru-2-: Hepatit A 'lı bir çocuk anenanesi veya dedesi ile öpüşerek temas

Hepatit İle İlgili Bilmek İstediklerimiz2019-09-17T11:20:55+03:00

Spastik Kolit – İrritabl Barsak Sendromu

2019-09-17T11:20:58+03:00

SPASTİK KOLİT-İRRİTABL BARSAK SENDROMU (FONKSİYONEL SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI) Başlık olarak oldukça karmaşık ve uzun bir başlık kullandığımı görüyorum. Bu hastalık isimlerinin kısaca açıklamasını yapalım. Spastik kolit söylenerek kastedilmek istenen daha çok kalın barsak rahatsızlığı

Spastik Kolit – İrritabl Barsak Sendromu2019-09-17T11:20:58+03:00

Reflü

2019-03-14T14:18:28+03:00

Gastroözofageal reflü (GÖR); fizyolojik bir durumdur. Yutma işleminden sonra yemek borusu aracılığı ile mideye geçen gıdanın normalde mideden geri dönüşü söz konusu değildir. Gün içerisinde birkaç kez gıdanın çok az bir kısmı sindirim işlemi

Reflü2019-03-14T14:18:28+03:00

Gebelik ve Sindirim Sistemi Hastalıkları

2019-03-14T14:18:52+03:00

Gebelik fizyolojik bir proçes olarak organizmada bazı değişikliklere sebep olur. Bu değişiklikler ile ilişkili olarak fizyolojik veya patolojik olaylarda gebe olmayanlara göre bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Mekanik, hormonal ve kimyasal ana başlıkları altında toplayabileceğimiz bu

Gebelik ve Sindirim Sistemi Hastalıkları2019-03-14T14:18:52+03:00

Gebelik ve Karaciğer Hastalıkları

2019-03-14T14:19:04+03:00

Gebeliğin seyri sırasında karaciğer hastalığı ile pek çok hekim nadiren karşılaşır. Böylesi bir patoloji ile karşılaşan hekimlerde ise bilgi birikimi yeterli olmadığı zaman doğru karar vermek zorlaşmaktadır. Hangi patolojilerin akut karaciğer yetmezliğinin öncüsü olduğu

Gebelik ve Karaciğer Hastalıkları2019-03-14T14:19:04+03:00